Průkazy energetické náročnosti budov

 

Průkazy energetické náročnosti budov

Od 1.1.2009 vyplývá pro vlastníky nemovitostí povinnost doložit splnění požadavků na energetickou náročnost a splnění porovnávacích ukazatelů „Průkazem energetické náročnosti budovy (PENB)“ dle vyhlášky č. 148/2007 Sb., jako součást projektové dokumentace. Týká se prakticky všech novostaveb, včetně rodinných domů a pro budovy s užitnou podlahovou plochou nad 1000 m2. Od povinnosti zpracování průkazu jsou osvobozeny jen samostatné budovy do 50 m2, budovy užívané občasně, dále nevytápěné zemědělské stavby, výrobní haly a podobně.

Povinnost umístit PENB na veřejně přístupném místě platí dle §6a, odst. 6 zák. 177/2006 Sb. pro všechny veřejné budovy, u kterých je energetický průkaz zpracován.

Energetický průkaz má dvě části: protokol informující o celkové energetické potřebě budovy a grafickou část – energetický štítek. Označení budovy je obdobné jako u elektrospotřebičů, jen s větší škálou. Nejúspornější budovy jsou označeny písmenem A, ty nejméně úsporné pak písmenem G. Kategorie C znamená, že budova vyhovuje požadavkům současných předpisů.

Naše firma má dlouhodobé zkušenosti v oblasti navrhování a realizace energetických úspor (zpracovávání energetických auditů a průkazů, vypracování podkladů pro dotační programy – např. program Panel, Operační program životního prostředí apod.) a v tomto oboru spolupracuje s předními odborníky. Nabízíme Vám proto zpracování PENB v rozsahu stanoveném vyhl. č. 148/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov. Pracnost PENB je srovnatelná s energetickým auditem, který se však dá s výhodou použít jako podkladový materiál. Energetický průkaz je signován energetickým auditorem, zapsaným v seznamu Energetických auditorů MPO ČR.