Stavební stroje

pro zemní a stavebí práce

Stavební stroje

Zemní a stavební práce.

Provádíme terénní úpravy, hloubení výkopů, jam, rýh, jímek, rodinných bazénů, včetně přípravy stavby bazénu (podsyp, hutnění, vibrování, betonáž). Dále čištění odvodňovacích žlabů, přepravu sypkých materiálů po Vašem pozemku (makadam, štěrky, písky, suť, hlína, stavební materiál), bez poničení trávníku. Výhodou našich strojů je jednoduchá manipulace ve stísněných prostorách.