Úspora vody a energie v provozech bazénů a koupališť

 

Úspora vody a energie v provozech bazénů a koupališť

Naší specifickou činností je systém využívání upravené bazénové vody do očistných sprch na krytých bazénech. Tento systém máme odsouhlasen Státním zdravotním ústavem Praha a realizován na několika bazénech v ČR.

Tento systém přináší velké úspory na dodávce vody a spotřebě energie pro ohřev vody do sprch.

Proč využívat upravenou bazénovou vodu do očistných sprch ?

1. ÚSPORA ZA VODU

Součástí provozních nákladů každého bazénu jsou rovněž náklady na dodávku pitné ředící vody – 30 litrů na 1 návštěvníka pro kryté plavecké bazény - která se musí dopouštět do recirkulačního systému bazénu. Stejné množství se musí ze systému odpouštět do kanalizace.

Očistné sprchy jsou zásobovány pitnou vodou.

Tuto pitnou vodu lze nahradit upravenou bazénovou vodou.

Náklady za dodávku pitné vody do sprch budou kryty náklady za ředící vodu!
Uspoříme tedy 100 % nákladů za dodávku pitné vody do sprch !

 

2. Úspora za energii, potřebnou k ohřevu teplé vody do sprch

Voda, vypouštěná z recirkulačního okruhu bazénu, má teplotu cca 25 °C.

Teplota pitné vody je cca 10 °C.

Náklady za energii k ohřevu vody do sprch se sníží o 30-50% !

Jak využívat upravenou bazénovou vodu do očistných sprch ?

Jedná se o zcela automatizované technologické zařízení, nevyžadující zvláštní údržbu. Odebíraná voda z výtlačného systému bazénové vody je přivedena do plastové nádrže. Na nátoku do nádrže je tato voda bakteriologicky ošetřena UV lampou. Následně je voda z nádrže jímána do měřící a dávkovací stanice, kde je kontinuálně vyhodnocována hodnota volného chloru. Hodnota volného chloru ve vodě pro sprchy musí být nastavena na hodnotu max. 0,3 mg/l. Voda z jímky je čerpána přes ATS do samostatného trubního rozvodu pro sprchy, případně může být tato voda využita také ke splachování klozetů. Teplá voda je dohřívána v samostatném ohřívači, který je určen pouze pro vodu do těchto sprch.

Pravidelně 2 x ročně se odebírá vzorek ze sprch na kontrolu Legionell spp.

Máte zájem využívat upravenou bazénovou vodu do očistných sprch?

V případě zájmu:

  • Zpracujeme ekonomickou prognózu úspor, s vyčíslením investičních nákladů a prosté doby návratnosti, přímo pro Vaše zařízení
  • Zpracujeme projektovou dokumentaci, včetně projednání na Krajské hygienické stanici
  • Provedeme realizaci